Liv i landdistrikterne: Kyst - og naturturisme

Udsendelse d.19. - 25. marts. 2016

Der skal gang i den danske kystturisme, især kyst og naturturismen, det har regeringen lagt op til.
Det Nationale Turismeforum, under Erhvervs – og Vækstministeriet har netop udarbejdet en status over turismen Statusanalyse af turisme 2016 . Her er der sat fokus turismens udvikling og konkurrenceevne. 

I de senere år har den danske turisme, især i kyst og naturturismen haltet bagefter med indtjeningen i forhold til vores konkurrenter i udlandet og det skal vindes tilbage og styrkes.

Foruden, at den forrige regering omorganiserede de offentlige organer for turisme, har den nuværende regeringen i 2015 givet grønt lys for 10 forsøgsprojekter langs de danske kyster, der skal tiltrække flere turister og dermed genvinde indtjeningen til branchen. Og der er endnu 15 projekter undervejs.

Projekterne har fået dispensation fra loven om bebyggelse i kystzoner og strandbeskyttelse INDEN den overordnede Planlov for den fysiske planlægning i hele landet er ændret og inden en overordnet strategi for turisme kunne danne et kvalificeret grundlag for, hvor og hvordan turismen skal udvikle sig. Både Planlov og de ti projekter langs kysterne diskuteres i øjeblikket blandt fagfolk og kommunalpolitikere.


Det kan nemt blive et for og imod bebyggelse langs kysterne. De forskellige holdninger udspiller sig mellem angreb på den besværlige planlov, der forhindre udvikling og ønsket om den åbne adgang til kysterne og bekymring for at miste sårbare kyststrækninger.

Realdania  har under  overskriften : Hvordan gør vi kystbyerne attraktive  på ny? analyseret hvordan både projekter og potentialer i kystbyerne.

I udsendelsen medvirker:

      John Andersen, erhvervsmand i Hune-Blokhus     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Pedersen, næstformand i Borgerforeningen Hune-Blokhus

 

 

 

 

Jens Hausted, direktør for Selskabet for Kyst- og naturturisme

Janne Liburd, professor SDU, Institut for Design og Kommunikation, Center for turisme, medl. af bestyrelsen for det National Turismeråd og formand for Nationalpark Vadehavet.
 

 

 

 

Serien om Liv i landdistrikterne støttes af:

           

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due, Bodil Grue

PROGRAMSERIE

Liv i landdistrikterne