Med eller uden forbehold 6

Udsendelse d.21. - 27. november. 2015

Danmarks skal til stemmeurnerne den 3. december, hvor vi skal tage stilling til det såkaldte retsforbehold. Et bredt flertal af Folketingets partier - Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og De Konservative blev i foråret enige om, at der skal afholdes en folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Danmark har siden 1993 haft forbehold over for fire af EU’s samarbejdsområder, som vi derfor står helt eller delvis uden for. Her er tale om: • Euroen • Forsvarssamarbejdet • Samarbejdet om retlige og indre anliggender og • Unionsborgerskabet. De fire forbehold blev til, efter at et flertal af danskerne stemte nej til Maastrichttraktaten ved en folkeafstemning den 2. juni 1992. Skal de danske retsforbehold ændres? Beskytter retsforbeholdet danskerne, eller er tiden løbet fra det? Blandt andet disse spørgsmål var i fokus i en paneldebat i Europahuset med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet  Morten Messerschmidt (DF), Jeppe Kofod (Socialdemokraterne) og Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU) og folketingsmedlem Rasmus Jarlov –fra de konservative. Bjarke Møller fra Tænketanken Europa er ordstyrer. Anette Bruun Johansen er vært og programmerne produceres med støtte fra Europanævnet.

Serien er støttet af 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Med eller uden forbehold