Menneskeskabt liv

Udsendelse .d.24.feb. - 2.marts. 2018
Udsendelse d. 16. -22.januar. 2016

Fra at være et utroligt science fiction fænomen er det nu ved at blive en realitet. “Fysikprofessor Steen Rasmussen, leder af Centeret for Fundamental Living Technology på Syddansk Universitet og forskningsprofessor på Santa Fe Instituttet i USA, har i mange år forsket i grundlæggende forståelse af liv. Grundlæggeren af moderne computerteknologi John von Neumann foreslog allerede engang i 1950erne, at hvis liv er en fysisk proces, så burde det være muligt at genskabe liv med andre materialer, end dem vi i dag ser i biologiske systemer.
Allerede i dag er vi nødt til at revidere vores daglige opfattelse, af hvad liv er, da kunstige levende processer faktisk eksisterer i computersystemer og er på vej til at blive realiseret både i kemiske systemer og i robotsystemer. Steen Rasmussen og hans forskergruppe arbejder med at skabe kemisk baseret liv fra bunden ud fra ikke levende materialer, som er forskellige fra dem vi finder fra biologien. De skaber meget simple celler, som består af en selvsamlende beholder (olie og sæbe), en lysdreven energiomsætning, og en hukommelse, som kan dele sig og udvikle sig evolutionært. Hør hvor langt vi er fra, at livet opstår på ny, og kravler ud af petriskålen. Få Steen Rasmussens bud på, hvor livet bevæger sig hen."

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab