Når en urreligion vender tilbage

Udsendelse d.23-29. december. 2017

Samisk kultur er meget andet end rensdyr, og Lappland har, udover efter sigende at have opfundet en vis tyk mand med hvidt skœg i rød dragt der kører kane, også bidraget på mange andre måder til skandinavisk kultur. Den samiske shamanistiske religion er en natur religion, der er tœt forbundet til det skandinaviske landskab. I mange århundreder levede samerne side om side med de andre skandinavere i området: vikingerne og deres nordiske religion, som vi i dag kalder for nordisk mytologi. Og selvom vikingerne og samere var to forskellige folk der beboede henholdsvis den sydlige og den nordlige del af den skandinaviske halvø, var der hyppig interaktion. Det ved vi blandt andet, fordi der er fundet samer grave langt fra Lappland, i det sydlige Norge. Begge religioner var vœvet ind i den omkringliggende natur. Vikingernes medicinmœnd - og kvinder - var i lœre hos samiske noaider, de såkaldte åndemanere, der tog sig af folks helbred og varetog kontakten til de andre verdener, de dødes og gudernes. Det var kristendommens indførelse i skandinavien der på lœngere sigt œndrede balancen mellem de to folk. For mens vikingerne blev kristne, fastholdt samerne deres oprindelige religion.
I løbet af det 17.århundrede besluttede myndighederne i Norge at tvangskristne samerne,  ikke mindst for at få dem gjort skattepligtige. Samerne sad på for mange givtige ressourcer, hovedsagligt fiskeri og rensdyr opdrœt, til at staten ville lade skatter og afgifter gå sig forbi. Men "fornorskning" som man kaldte det, var mere omstœndigt end først antaget, det var ikke enkelt at kristne de uvillige samere, som vi vil høre mere om i programmet. Og måske lykkes det aldrig helt, for religionen vender i disse år tilbage i Norge.
Denne moderne version af samisk shamanisme er inspireret af californisk, såkaldt "kerne-shamanisme", og kan ses som havende bånd til New Age kulturen, men den nordiske version af shamanismen er anderledes. På de nordlige breddegrader lœner man sig op ad et historisk fundament, og shamanismen har dybe rødder ind i skandinavisk kultur.

 Noa Agnete Metz taler med professor i samisk kulturvidenskab fra Tromsø universitet, Trude Fonneland.

Foto:  På forsiden ses trommen hvis lyd er essentiel for at kunne foretage den såkaldte sjælerejse. Gro og Ingerlise, to moderne norske shamaner. Det nederste billede er med rekvisitter fra ceremonien.

Det er Noa Agnete Metz,der har fotograferet.

MEDARBEJDER

Noa Agnete Metz