Naturvandring langs Vestvolden

Udsendelse d.15. - 21. august. 2020
Udsendelse d.2. - 8. juli. 2016
Udsendelse d.9.-15. august - 2014

Vestvolden er et 13-14 km langt voldanlæg, der strækker sig fra Køge Bugt til Utterslev Mose. Det gamle forsvarsanlæg, der er en del af Københavns befæstning, blev bygget mellem 1888 til 1892, og er fredet på grund af den kulturhistoriske værdi.  Men Vestvolden er ikke kun interessant ud fra en kulturhistorisk synsvinkel, da det er et naturområde af stor betydning. I udsendelsen er Henrik Morell på vandretur på Vestvolden med biolog Paul Maslen, der fortæller om samspillet med bevarelse af de kulturhistoriske minder og en sikring af naturen. 

MEDARBEJDER

Henrik Morell