Oprør mod autoriteterne: Kirken

Udsendelse d.31.aug. - 6.september 2013

Er Bibelen i virkeligheden en bog, der dømmer de homoseksuelle handlinger ude? Eller skyldes de homoseksuelles svære kår i kirken udelukkende at mennesker har valgt en bestemt måde at læse Bibelen på?

Vigga Wagtberg taler med folkekirkepræst Viggo Juelsgaard, der i 2010 skabte opsigt i Folkekirken, da han publicerede en kontroversiel artikel om homoseksualitet set i lys af Bibelen i Folkekirkens interne fagmagasin. I den artikel argumenterer Viggo Juelsgaard for, at Bibelen kan læses som et forsvar for homoseksuelle handlinger, hvis man læser den i et nyt lys. For eksempel beskriver han, hvordan ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra skete – ikke fordi at indbyggerne syndede med bl.a. homoseksuelle handlinger - men tværtimod fordi de ekskluderede minoriteterne fra deres samfund. En anden af hans pointer er at korsfæstelsen af Jesus kan forstås som en slags jagt på minoriteterne – også kaldet queerbashing. Derudover beskriver han, hvordan visse typer gengivelser af Jesus og Maria kan ses som transseksuelle manifestationer af kvinden og manden. Viggo Juelsgaard bruger med andre ord en tekstnær læsning af Bibelen som en måde at inkludere de homoseksuelle i den kristne forståelse på.

Vi undersøger Viggo Juelsgaards personlige motiver for at skrive sin artikel, og spørger ham, hvilken plads han ønsker de homoseksuelles skal have i fremtidens kirke.

Tilrettelæggelse: Vigga Wagtberg.

MEDARBEJDER

Vigga Wagtberg