Patentvalget 3

Udsendelse d. 10. - 16. maj - 2014

Den 25. maj skal danskerne ikke alene vælge de kommende års danske medlemmer af Europaparlamentet. Der skal også afholdes folkeafstemning om Danmarks tilslutning til den fælles patentdomstol. Programserien "Patentvalget" ser på baggrunden for folkeafstemningen - hvad er det i forbindelse med patentdomstolen, der udløser en folkeafstemning. Hvad er det Grundloven siger? Betyder folkeafstemninger en styrkelse af demokratiet eller ligefrem det modsatte? Hør et uddrag af folketingets 2. behandling af forslag til lov om fælles patentdomstol og hør journalist Ove Weiss' aktuelle kommentar i forbindelse med det kommende valg. Anette Bruun Johansen er vært. 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Patentvalget