Psykisk arbejdsmiljø 5: Krænkelser

Udsendelse d.21. - 27. oktober. 2023
Udsendelse d. 25.juni - 1.juli. 2022

Er det i orden at sige "Hvor er du smuk?"  det kommer an på...
Forhold mellem mennesker, der skal arbejde sammen kan være meget komplicerede, der er dem, der bliver krænket og dem, der krænker - og ingen facitliste, men der kan konkret gøres noget ved at skabe handlingsvejledninger og god sprogkultur, insisterer de to medvirkende.

 

I podcasten møder du psykolog og projektleder Lise Keller fra BFA, der har mange års viden med at vejlede og undersøge krænkelser. Hun ridser psykologiske forviklinger op, der opstår når mange forskellige mennesker mødes på arbejdspladsen. Vi er ikke ens, men vi skal fungerer på samme arbejdspladser er hendes budskab.

 

 

 

 

 

 

 

Faglig sekretær fra Dansk Metal, KBH. Flemming Overby Pedersen møder medlemmernes krænkelser, når de henvender sig - desværre når det er gået galt. Det er ikke nogen hemmelighed at der i Dansk metal findes krænkere, det viser tallene, men det skal forebygges. Han understreger det er meget svære at reparere, når det er gået galt end forebygge, og det bedste redskab er at bruge sproget og kommunikere, så dårlig psykisk arbejdsmiljø, ikke mindst krænkelserne kommer op til overfladen.

 

 

 

 

"Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane" - er overskriften i Arbejdsmiløjlovens bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø § 22-24 fra 2022 .

Der er ikke en lang og detaljerede beskrivelse af hvad krænkelse og krænkende handlinger er i bekendtgørelsen, definitioner skal man finde hos fagforeningerne, arbejdsgiverne, de 5 BFAèr (BrancheFælleskabet for Arbejdsmiljø) og Arbejdsmiljørådet. Når det ikke er pindet ud i bekendtgørelsen skyldes det, at arbejdstilsynet mener, at krænkelser bliver opfattet som noget individuelt og lokalt og at håndteringen først og fremmest skal foregår lokalt for at forebygge og forbedre konkrete kulturer, sprog og handlinger. Sætter man en liste op vil der være noget, der ikke er med. Bekendtgørelsen har sat rammerne og påpeger overordnede, at arbejdet skal planlægges, tilrettelæggelse og udføres så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Herefter er det først og fremmest parterne på arbejdsmarkedet, der skal tage fat og det er utvetydigt arbejdsgiverens ansvar, men begge parters ansvar at medvirke til forbedringer ellers nytter det ikke.

De konkrete historier, skæbner og grænseoverskridende hændelser om dårlig kultur, dårligt sprog, enkelt personer der er ofre, findes i massevis på det danske arbejdsmarkedet. Statistiske eksempler som  Dansk Metal har opgjort i 2021 blandt 1.087 medlemmer, lige mange mænd og kvinder, viser at 57% lærlinge og tidsbegrænsede ansatte, har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, den viser også at 15% af de kvindelige medlemmer og 3% af de mandlige medlemmer siger de har været udsat for seksuel chikane inden for de sidste 12 måneder og sådan kan man blive ved. (Se Guiden om seksuel chikane, udgivet af Dansk Metal til tillidsvalgte. 2021. Den kan downloades som pdf.)

Alle former for krænkelser, det kan være på køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, alder, handicap mv. skal tages alvorligt og nu er der med bekendtgørelsen kommet ord på og det har arbejdsmarkedets parter taget op  - der er et hav af vejledninger, rådgivninger, spil, kurser, uddannelser i arbejdsmiljø.

Mere information om emnet, her et lille udpluk. Næsten alle parter på arbejdsmarkedet har vejledninger og beredskab til at hjælpe i forbindelse med både krænkelser og andre psykiske arbejdsmiljøproblemer, husk altid at henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, din organisation eller fagforening, hvor du kan hente inspiration og vejledninger.

GRIB IND - overfor krænkende handlinger af seksuel karakter, på BFAs hjemmeside kan du finde inspiration til at arbejde med det gode arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Dansk Arbejdsgiverforening har mange artikler og henvisninger, her en artikel om kulturændringer

En artikel fra beskæftigelsesministeriet fra marts 2022 om seksuel chikane fortæller om forbedringer. 

Dansk Industri har en skræddersyet skabelon til personalepolitik i forbindelse med seksuel chikane

Fra Dansk Metal kan du læse om din rolle som arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørådet er nedsat af beskæftigelsesministeren og samarbejder med parterne på arbejdsmarkedet om at udvikle rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø.

medvirkende:
Lise Keller, Psykolog og projektleder, BFA  - sekretariatet for  BrancheFælleskabet for Arbejdsmiljø, velfærd og offentlige ansatte, Flemming Overby Pedersen, faglig sekretær, Kbh. Dansk Metal.

Foto: Anne Eggen

Serien er støttet af

 

 

MEDARBEJDER

Anne Eggen

PROGRAMSERIE

Psykisk arbejdsmiljø