År 536, da solen og månen forsvandt fra himlen

Udsendelse d.2. - 8. marts. 2024
Udsendelse d. 20. - 26. januar. 2018
Udsendelse d.3.-9.juni. 2017

Fund af store mængder guldofringer, og træernes årringe, så smalle, at de næsten ikke er synlige, vidne om, der har været noget helt specielt, og uheldsvarslende i gære, i år 536. Men hvad var det, der skete og hvordan klarede folk sig igennem et år, hvor frosten ikke ville slippe sit tag, solen kun anedes, som et svagt, blåligt, skær og månen og stjernerne næppe sås på nattehimlen?
Den2Radio var i guldrummet på Nationalmuseet, her beretter museumsinspektør, Morten Axboe, historier fra en fjern fortid, en tid, som næppe nogle, vil ønske, kom igen.

Foto: Pia Koppelman

MEDARBEJDER

Pia Koppelman