Retsvidenskab 1: Introduktion

Udsendelse d.7.-13.januar. 2023
Udsendelse d. 8. - 14. juni. 2019

I den første udsendelse i serien Retsvidenskab giver professor Peter Blume en introduktion til emnet. Han kommer bl.a. ind på, hvad  retsvidenskab er, og hvordan det forholder sig til jura. Der er mange områder inden for retsvidenskab, og Peter Blume fortæller om inddelingen, og hvordan den sker. Man kan også høre, hvordan man bliver forsker i retsvidenskab, hvad der er en lang proces for at opnå en fast stilling.

Medvirkende

Peter Blume er professor i retsinformatik ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Han blev cand.jur. i 1974, lic.jur. i 1982 og dr.jur. 1989. Han forsker i persondataret og juridisk metode.

Foto: Henrik Morell.

Litteratur

Hvis man vil dybere med introduktionen til retsvidenskab, og de emner, der bliver berørt, kan man læse Peter Blume (2016). Retssystemet og juridisk metode (3. udgave). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

 

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab