Retsvidenskab 4: Ophavsret og EU-retten

Udsendelse d. 21.-27.januar. 2023
Udsendelse d.22. - 28. juni. 2019

Ophavsretten er et område, der er af betyding i hverdagen, fordi den bl.a. regulerer, hvad medierne kan gøre med lyd og billeder. Den har også betydning for tøj og andet design, hvor der er lagt rammer for, hvor meget man kan lade sig inspirere af andres formgivning. De områder ophavsretten regulerer har en stor økonomisk betydning, og det kan derfor ikke overraske, at det er et område, der er reguleret af EU. Skal man se på, hvordan man skal forholde sig til fx lyd, billede og design, kan man se i ophavretsloven og den domspraksis, der er. Men er det som der står i den danske lovgivning i overensstemmelse med direktiverne fra EU, og svarer de danske domme til det, som EU-domstolen har afgjort? Det har professor Morten Rosenmeier fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet undersøgt sammen med nogle kolleger, og som han fortæller, så er der mange problemer.

Medvirkende

Morten Rosenmeier er professor r i ophavsret på  Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og tilknyttet Center for Informations- og Innovationsret (CIIR). Han har arbejdet på Det Juridiske Fakultet siden 1997, fra 2010 som professor.

Fotograf: Lars Bahl

Litteratur

I udsendelsen bliver der talt om artiklen  Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”?. I: N I R. 2018 ; Bind 3. s. 291-357. Artiklen er skrevet af Morten Rosenmeier, Jørgen Blomqvist,, Thomas Riis, Jens Hemmingsen Schovsbo, Sebastian Felix Schwemer og Henrik Udsen. Den kan frit downloades.

Ophavsret for begyndereMorten Rosenmeier (2018). Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister. (4 udg.) Djøf Forlag. Denne bog kan downloades frit.

 

 

 

 

 

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen (2018): Immaterialret (5. udgave). København: Jurist- og Økonomforbundet.

 

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab