Retsvidenskab 5: Personundersøgelser

Udsendelse d.28.januar - 3.februar. 2023
Udsendelse d.29. juni - 5. juli. 2019

Når man i en retssag skal vurdere, hvilken straf en dømt skal have, så indgår de personlige forhold. Man kan se på opvækst, den nutidige situation og hvad personens fremtidsplaner er. I mange tilfælde vil man lave en personundersøgelse, hvor den sigtede bliver interviewet, så der kan blive skrevet et dokument, som kan bruges i retssagen.

Personundersøgelsen har en høj status i retssystemet, men hvordan den skaber viden om den sigtede og den virkning den har, er der ikke en stor bevidsthed om.. Det fortæller antropologen Louise Victoria Johansen om, der har lavet feltarbejde i Kriminalforsorgen i Frihed, der står for at lave personundersøgelser, inde i retssalen og i voteringen, hvor juridiske og lægdommere afgør skyld og straf.

Til slut fortæller Louise Victoria Johansen om den antropologiske forskning inden for det juridiske område. Hun er sammen med en række kolleger i gang med en undersøgelse af ofre, og fortæller om, hvad de forventer at få ny viden om.

Medvirkende

Louise Victoria Johansen er lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor hun er tilknyttet Center for Interdisciplinære Retlige Studier. Hun er uddannet antropolog fra Københavns Unisitet, og fik sin ph.d.-grad i fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i 2012 med afhandlingen om personundersøgelser, der bliver omtalt i udsendelsen.

Fotograf: Lars Bahl

Litteratur

Louise Victoria Johansen (2015). Personen bag straffen, forhandlingen af viden om sigtede. København: Jurist- og Økonomforbundet.
 

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab