Retsvidenskab 7: Offentligt-privat partnerskab

Udsendelse d. 11.-17.februar. 2023
Udsendelse d. 13.- 19. juli. 2019

Den offentlige sektor i Danmark har brug for bygninger som fx skoler og hospitaler. I Danmark har vi en klar ansvarsfordeling, hvor det offentlige opstiller nogle krav bygningerne, og efter et udbud vælger man det billigste tilbud. I et offentligt privat partnerskab er bygningen privat ejet, og udbuddet drejer sig om at opfylde de behov, som det offentlige har til brugen af bygningen. Tankegangen er, at dem der bygger ikke kun har en økonomisk interesse i at levere den løsning, der er billigst her og nu, men som også er billigst og bedst på længere sigt. Derfor skal man fx ikke nødvendigvis bruge de billigste materialer, men de mest holdbare. Professor Christina Tvarnø fra CBS forsker i Offentligt Privat Partnerskab, og undersøger, hvordan det er muligt at give det incitament til private sektor, når det offentlige laver udbud.

Hvis man skal have offentligt privat partnerskab til at lykkes, kræver det en ændret måde at arbejde på, men det kræver også en ny lovgivning, der tænker på samarbejde frem for kontrol. Christina Tvarnø sammenligner med lande som Storbritannien, der har et andet retssystem end i Danmark, hvor offentligt privat partnerskab har været en succes. Hun sammenligner også med Frankrig, der i retlig sammenhæng ligger tæt på Danmark, hvor man har måttet handle anderledes i juridisk sammenhæng.

Et samarbejde vil kræve en ny måde at arbejde på i udbud, og den strikse danske fortolkning af EU’s regler om udbud kan være en begrænsning, men der skal også ske ændringer andre steder. Normalt tænker jurister i, hvordan man bedst muligt skal varetage deres parts interesser, så det er nyt, når de skal tænke på samarbejde, hvor begge parter skal have noget ud af en aftale.

Christina Tvarnø giver eksempler på, hvordan man kan bruge offentligt privat partnerskab, når man skal have bygget skoler eller hospitaler, men der er også de opgaver, hvor det offentlige ikke nødvendig selv skal finde på den bedste løsning. Det kunne fx være i forbindelse med tiltag for at løse klimaproblemer, hvor det offentlige kommer med et behov, som private kommer med et løsningsforslag til.

Medvirkende

Christina Tvarnø er professor på CBS Law. Hun er cand.merc.jur. fra CBS, hvor hun også fik sin ph.d.-grad på afhandlingen ”Taxation of corporate Losses in the EU”.  Hun forsker i partneraftaler imellem private og mellem private og offentlige.  Til en juridisk beskrivelse bruger hun spilteori og transkationsomkostningsteori. Juridisk metode og retsfilosofi samt komparativ ret kombineret med økonomiske analyse er også en væsentlig del af hendes forskningsområde.

Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Litteratur

Yescombe & Farquharson: Public-Private Partnerships for Infrastructure, Principles of Policy and Finance, Second Edition, Elsevier, 2018
Tvarnø, Optimizing Public Private Partnership Through Legal and Governmental Initiatives, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen.  Af Dahl, Riis & Trzaskowski. Ex Tuto Publishing 2016, s. 523-545
Tvarnø, To Bind or not to Bind: It’s in the Contract : Formalizing Collaboration Through Partnering Contracts in the US, British and Danish Construction Industries, Journal of Strategic Contracting and Negotiation, Vol. 1, Nr. 4, 2015, s. 288-314.
Tvarnø, The Problems for PPPs of Budget Restrictions on Municipal Authorities in Denmark, Public Procurement Law Review, Vol. 2015, Nr. 4, 2015, s. NA118-NA123
Tvarnø, Danish Public-Private Partnerships in a Comparative Perspective, Erhvervsretlige emner, red. Nielsen, Schmidt & Weber, Djøf Forlag 2015, s. 325-348.
Greve, Hodge & Boardman (red.) International Handbook on Public-Private Partnerships, Edward Elgar, 2010.

Tvarnø, Greve & Denta: Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv, Karnov, 2019.

 

 

 

 

 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab