Retsvidenskab 8: Menneskerettighederne i dansk lovgivning

Udsendelse d. 17.- 24.februar. 2023
Udsendelse d. 20. - 26. juli. 2019

Danmark har tilsluttet sig en række konventioner om menneskerettigheder, og det betyder, at de også skal gælde i dansk ret. Man kan lave en lovgivning, hvor man hæver en konvention til lov, men det har man generelt ikke ment var nødvendigt eller ønskeligt. Man har ment, at lovene fortolkes i lyset af menneskerettighedskonventionerne, og når der bliver lavet nye love, sørger lovgiverne for, at de opfylder konventionerne. Det sidste er vigtigt, for man har i Danmark ikke ønsket, at det er domstolene, der skal tage stilling til menneskerettigheder – det er noget lovgivningsmagten klarer.

Når det er lovgivningsmagten, der skal sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt ved at skrive dem ind i lovene, så kan man stille spørgsmålet, hvordan det bliver praktiseret. Det spørgsmål har lektor Pernille Boye Koch stillet i en undersøgelse, hvor hun har set på, hvordan og i hvilket omfang konventionerne bliver skrevet ind i danske love. Hun har også set på, hvordan dem der skal anvende lovene er stillet, hvis de skal leve op til konventionerne. Som man kan høre, skal en politibetjent eller kommunal sagsbehandler ikke bare læse lovene, men udføre et arbejde, som normalt kræver, at man er uddannet jurist.

Medvirkende

Pernille Boye Koch er lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitet. Hun er cand.jur. fra Københavns Universitet og fik sin ph.d.-grad fra Københavns Universitet. Hun har været lektor i forfatningsret ved Syddansk Universitet og har også været fuldmægtig i Miljøministeriet og juridisk konsulent i Folketingets administration.


Litteratur

Pernille Boye Kochs artikel fra 2019, der omtales i udsendelsen er Lovgivers rolle som fortolker af internationale retskilder: På hvilken måde gælder menneskerettighederne i Danmark? Tidsskrift for Rettsvitenskap, 132(1), 3-50. Manuskriptet til artiklen kan downloades frit.
 

Udsendelsen er støttet af Dreyers Fond.

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Retsvidenskab