Rued Langgaard

Udsendelse d. 27.maj - 2.juni. 2023
Udsendelse d.2. - 8. februar. 2019

Domorganist i Ribe Domkirke og bestyrelsesmedlem i Rued Langgaard Selskabet, Birgitte Ebert fortalte i Ribe Domkirke i år 2008 om den danske komponist Rued Langgard (1893-1952) med udgangspunkt i hans tid i Ribe. Udsendelsen blev tilrettelagt af Jens Christian Top for TV Dengang i 2008. Tilrettelæggeren har så i dag tilpasset programmet til den2radio.


Screenshot fra tv udsendelsen af TV Dengang i 2008:
Birgitte Ebert spiller “Forbarm dig” af Rued Langgaard på orgelet i Ribe Domkirke  

 

 

Rued Langgaard fødtes i København i 1893 som eneste barn af pianist og komponist Siegfried Langgaard og pianist Emma Langgaard. Allerede som barn spillede han klaver, violin og orgel. Han kom aldrig på Musikkonservatoriet; men blev uddannet ved privat undervisning.
I 1905 debuterede han som gæsteorganist i Marmorkirken, København, hvor han i 1912 kortvarigt var organistassistent.
Langgaard søgte gennem 20 år stillinger som organist, men blev forbigået, indtil han til sidst i 1940 fik sit livs eneste egentlige ansættelse, som organist og kantor ved Ribe Domkirke.
Flytningen førte til en revitalisering som komponist, og Rued Langgaard blev i RIbe som domorganist til sin død i 1952.
Han var modstander af mange af samtidens tendenser i dansk kirkemusik og følte et oppositionsforhold til sin tids førende komponist Carl Nielsen.
Rued Langgaard havde en problematisk natur, som altid bragte ham i opposition til de fremherskende tendenser i tiden. Carl Nielsen var en stjerne; mens Rued Langgaard hele sit liv måtte kæmpe for den mindste opmærksomhed omkring sin “anderledes” musik.
Langgaard var hele sit liv en outsider, som af børnene i Ribe blev kaldt Hr. Langhår.
I dag er der meget større opmærksomhed om Rued Langgaards kvaliteter som komponist, og Rued Langgaard Selskabet har således i de sidste 10 år arrangeret en Rued Langgaard Festival i Ribe.
Baggrunden for Langgaards musik er en religiøs tro på musikkens åndelige kraft og betydning for mennesket. Langgaard er en ener, der ikke kan sættes i bås.
Hans musik er uforudsigelig og ukonventionel, og den spænder fra romantisk pastiche til ekspressiv modernisme. Nogle af hans kompositioner peger frem mod 1960'ernes klanglandskaber og 70'ernes collagemusik - og endnu senere fænomener som Minimalisme og New Age.

I de forløbne ca. 10 år er der sket en stærk stigning i Langgaard-aktiviteterne. Rued Langgaard Selskabet står i 2019 for den tiende Rued Langgaard Festival i Ribe med fire dages koncerter, foredrag, lounges, film m.m. En lang række Langgaard-indspilninger har både høstet gode anmeldelser og priser nationalt og internationalt og orkestre i Tyskland, Østrig, Storbritannien og Sydkorea har vægtige Langgaard-værker på programmet. 

Foto: (Forside) Rued Langgaard 24 år. Følsom, ung komponist i 1918.  Rued Langgaard ved Ribe domkirke i 1951. (Foto: Det kgl. Bibliotek)

Tilrettelæggelse: Jens Christian Top