Samf.: Fra Skagen til Bornholm

Udsendelse d. 5.-11. april - 2014

Fra Skagen til Bornholm

Forløbet af flere forårs-generalforsamlinger fra Skagen til Bornholm mere end antyder, at det socialdemokratiske bagland for alvor reagerer mod partitoppens og regeringens kurs. Den interne utilfredshed er sprunget ud sammen med bøgeskoven – Ove Weiss kommenterer.

Læs hele kommentaren her:
Med forårets komme følger normalt milde vinde, i år har de tilmed været særligt lune. Men ikke inden døre i det ledende regeringsparti, hvor graderne er faldet i takt med meningsmålinger og aflæsning af temperaturen under flere af forårets generalforsamlinger. Især må to delegeretmøder påkalde sig opmærksomhed, bogstavelig talt fra Skagen til Bornholm.
   På Socialdemokraternes generalforsamling i Frederikshavnskredsen, som dækker Skagen, Frederikshavn, Læsø og Sæby, sagde formanden, som også står i spidsen for fællesledelsen i hele Nordjylland, Stig Lundbo, citat:
   ”Attitude, kommunikation og faktisk ført politik tyder på, at regering og partitop er aldeles politisk tonedøve. Ingen indvendinger og ingen folkelig modstand synes at gøre indtryk. Det virker som om, der slet ingen jordforbindelse er til store dele af de befolkningsgrupper, der har bragt regeringen til magten. Det er stærkt bekymrende,” – citat slut.
   Frederikshavnskredsen er en af de solide S-kredse med små 34 pct. af vælgerne ved seneste folketingsvalg, og det lokale folketingsmedlem Bjarne Laustsen bakkede ligesom en enstemmig generalforsamling op om kredsformand med ordene, citat: ”Jeg har ingen grund til at sige noget imod det, som kredsen har fundet frem til. Det er det samme, jeg har hørt andre steder. Man vil gerne have, at man fører klassisk socialdemokratisk politik.” – citat slut.
   Og netop folketingsmandens tørre konstatering af, at ”det er det samme, jeg har hørt andre steder” gør det denne gang vanskeligere for S-toppen at ignorere opråb fra det nordenfjordske, som det ellers er sket mange gange tidligere. F. eks. i 2012, da den lokale partiledelse i Aalborg sendte følgende budskab, citat: ”Vi mener, at vores parti i den nuværende krise har mistet følingen med, hvilke problemstillinger danskerne er optaget af.” – citat slut. Herregud, det er jo næsten som Skipper Clemens oprør, og Grevens Fejde er for længst forbi, som det underforståede svar hidtil har været til Nordjylland.
   Men i Socialdemokratiet synes fejden først for alvor at være på vej, endnu under kontrollerede former, men med en for enhver ledelse foruroligende ensartet reaktion over hele landet, som også Bjarne Laustsen antyder.
   Et andet eksempel er Bornholm, som ligeledes holdt generalforsamling for nylig, tilmed i forbindelse med valg af ny folketingskandidat på øen, som med valgloven  – ligesom  Grønland og Færøerne – altid har to kredsmandater, uafhængigt af de politiske konjunkturer og befolkningsudviklingen, eller måske snarere afviklingen. Derfor indtager Bornholm pladsen som den måske sikreste kreds i landet for både Socialdemokraterne og Venstre, og derfor har ikke færre end syv meldt sig som kandidater til kandidaturen.
   Nomineringen, som generalforsamlingens 147 deltagere foretog inden urafstemningen blandet foreningens godt 400 medlemmer, er interessant læsning til forståelse af de politiske tendenser, som muligvis er på vej.
   Ingen af kandidaterne opnåede to tredjedele af stemmerne på generalforsamlingen, som ville have overflødiggjort urafstemningen. Den 28-årige bornholmer og cand. scient. pol. Lea Wermelin blev nomineret som nr. 1, og havde ud over stærke lokale kræfter som tidligere borgmester Thomas Thors i Rønne og fhv. justitsminister og venstrefløjssocialdemokrat Ole Espersen, der ligeledes bor på øen, hentet anbefalere ”ovrefra” – blandt andre folketingsmedlem Rasmus Prehn, ligeledes fra S-venstrefløjen, og Hardy Hansen, i mange år formand for landets største fagforbund SiD, i dag 3F, og kendt som en skarp kritiker af regeringens kurs.
   Hardy Hansen støttede hverken sin tidligere internationale sekretær i SiD, nuværende vikar i Europa-Parlamentet Claus Larsen-Jensen, som kom ind på en delt 2. plads – eller den mangeårige redaktør i 3F Palle Smed, som til gengæld sammen med sin støtte, højrefløjens Henrik Sass-Larsen, før afstemningen var på PR-besøg på en af Øens største virksomheder. Lige lidt hjalp det, Palle Smed blev nr. 5 på listen.
   Størst opmærksomhed i landsmedierne vakte det, da direktør i den store arbejdsgiverorganisation Dansk Industri Lars Goldschmidt meldte sin interesse for den sikre socialdemokratiske kreds. Han blev i valgkampen assisteret af undervisningsminister Christine Antorini, begge medforfattere til bøgerne ”Borgerlige ord efter revolutionen” og ”Det nye systemskifte”. Han blev nr. fire på listen
   Om urafstemningen på Bornholm antyder et skifte i det endnu ledende regeringspartis kurs er for tidligt at vurdere, men utilfredsheden er efter vinterens dvale sprunget ud sammen med bøgeskoven.


 
  
      
      
 

MEDARBEJDER

Ove Weiss