Samf.: Trepartsforhandlingerne

Udsendelse d.5. - 11.marts - 2016

En ny plan med 21 forslag til bedre integration af den voksende flygtningestrøm er første resultat af trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets to parter. Selv om flere af forslagene har karakter af hensigtserklæringer, viser tallene fra sidste år arbejdsgivernes vilje til at tage ansvar for integrationen: Fra 2014 til 2015 er antallet af aktiveringsforløb i virksomhederne mere end fordoblet, fra 2.900 til 6.700. Men samtidig positionerer partierne sig i forhold til de vælgere, som føler deres arbejdspladser og velfærd truet af de fremmede.  Ove Weiss ser på 21-punkts planen og analyserer den politiske dans om trepartsforhandlingerne. 

MEDARBEJDER

Ove Weiss