Samfundsord: Mobilitet

Udsendelse d.27.november - 3.december. 2021

Mobilitet er mere end A til B. Sådan lyder det nærmest paroleagtigt i mobilitetsforskningen. Hvordan ser samfundet ud, set med mobilitetsbriller, og hvad sker der, hvis man forskyder fokus fra stedsbundne nationer med varige institutioner og sociale formationer til alt det, som foregår mellem disse, som er mobilt og i bevægelse. I dagens Samfundsord diskuterer Janus mobilitetsbegrebet sammen med professor Ole B. Jensen fra Aalborg Universitet. Samtalen bevæger sig fra klassiske sociologer som Georg Simmel, over Zygmund Bauman og frem til John Urry, som af mange anses som den moderne mobilitetsforsknings ophavsmand. Derudover diskuteres det, hvordan man kan bruge mobilitetsbegrebet til at forstå og måske endda løse nogle af samfundets største kriser.

"Samfundsord" tager aktuelle og bevendte ord under kærlig behandling og forsøger ved hjælp af idéhistorien og samfundsteorien at blive klogere på de ord, vi bruger, når vi diskuterer med hinanden om verden omkring os.

Tilrettelæggelse:  Janus Elmstrøm Lauritsen og Magnus Schou Rothberg

 

PROGRAMSERIE

Samfundsord