Sophia samtaler - pejling af dannelse 22: Respekten for menneskelige fællesskaber

Udsendelse d.19. -25. august. 2023

I den 22. Sophia-samtale, som søger at pejle dannelse, har Sophias John Rydahl budt sig selv på kaffe hos Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. De udfolder her en samtale, der kommer til at understrege den gode samtales betydning for, at vi kan danne hinanden ind i en menneskelighed.   

Sophias John Rydahl har inviteret sig selv til kaffesamtale med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen for at bidrage til pejlingen af, hvad dannelse er. I denne Sophia-samtale nr. 22 kommer vi omkring centrale temaer i vores bestræbelser på at håndtere det uoverkommelige: At udvise nysgerrighed – hvad driver andre, hvad har formet mig? At stræbe efter at være gode samtalepartnere, der søger at føde sprog, som åbner for, at man kan fylde sig med visdom. At anvende det åndelige sprog, der har overvintret i teologien, som et alternativ til tidens kompetencetyranni.
Samtalen tager sit afsæt i et indlæg, som Peter Skov-Jakobsen for år tilbage havde på en Sophia-konference på Vartov, og som stærkt tilskyndet af daværende lærerforeningsformand Ander Bondo Christensen affødte en stribe dannelsesforedrag rundt om i landet. Indlægget fra dengang står tilsyneladende klarere i  John Rydahls erindring end i biskoppens, så de åbner her for en fornyet samtale, der i sig selv bliver en næsten poetisk påmindelse om, at den gode samtale er en mulighed for at blive klogere, for at ”fylde sig med visdom”.  

Foto: Jens Skou Olsen    
 

PROGRAMSERIE

Sophia-samtaler – pejling af dannelse