Sophia-samtale - pejling af dannelse 21: At håndtere tilværelsen

Udsendelse d.12. -18. august. 2023

John Rydahl, der er formand for Religionslærerforeningen, er på besøg hos Jens Raahauge til en dannelsessamtale, som foregår i Bispegårdens historiske ramme. Med afsæt i Dantes Den guddommelige komedie betoner John Rydahl de kierkegaardske tanker om de tilværelsens basale vilkår, som vi som mennesker må øjne i afgrunden og træffe vores umulige valg og med Helmut Rosa søge at håndtere det ukontrollerbare bedst muligt. Nøglebegreberne bliver ånd og tro. I forlængelse heraf peger John Rydahl på Grundtvigs tanker om, at uden hånd ingen ånd, hvilket afdækker, at den danske skoles prioritering af ånden på håndens bekostning er et fejlgreb af de store. Samtalen afsluttes med en påpegning af, at skolen svigter sin forpligtelse til demokratisk dannelse. En veloplagt John Rydahl sætter fingrene på basale vilkår i tilværelsen og på ømtålelige mangler i den danske skole.

Foto: Jens Raahauge

MEDARBEJDER

Jens Raahauge

PROGRAMSERIE

Sophia-samtaler – pejling af dannelse