Verden af i gaar 8

Udsendelse d. 16. - 22. juli. 2022
Udsendelse d. 11. - 17.november. 2017
Udsendelse d.26.sep. - 2.okt. 2015

I dette afsnit af Stefan Zweigs erindringer beskriver han sin ungdomstid i Paris i 1904.
”Intet andet Sted følte man med vaagne Sanser det at være ung saa identisk med hele Atmosfæren som i denne By, der aabner sig for alle, og som dog ingen helt formaar at udgrunde.”
I næste afsnit giver Zweig en indfølende beskrivelse af de to store kunstnere Rainer Maria Rilke, østrigsk digter, og Auguste Rodin, fransk billedhugger, som han stiftede nærmere bekendtskab med i Paris.

Karsten Pharao læser. Stefan Zweigs " Verden af i går", der er oversat til dansk af Helge Kjærgaard.

MEDARBEJDER

Karsten Pharao

PROGRAMSERIE

Verden af i Gaar