Gamle pædagoger: Peter Kemp

Udsendelse d.15. - 21. februar. 2020
Udsendelse d.7. - 13. juli. 2018
Udsendelse d. 5. - 11. november. 2016

I serien GAMLE PÆDAGOGER kan man høre en samtale med Egon Clausen og filosoffen Peter Kemp om hans debatbog "Løgnen om dannelse - opgør med halvdannelsen." Peter Kemp mener, at den nye lov og folkeskolen ikke fører til dannelse af ansvarsbevidste medborgere, således som det har været skolens formål i flere hundrede år. Peter Kemp skriver: "I den gode skole dannes og uddannes eleverne til global ansvarlighed ... I den gode skole er det, man lærer, ikke blot at tilegne sig informationer og skelne mellem god og dårlig viden. Det er også at leve sammen med andre, kammeraterne og lærerne, og det er at forstå det samfund og den kultur, man befinder sig i, først ens egen og så andres."
I følge Peter Kemp er den nye lov om folkeskolen et brud med en sådan tænkning om skole og uddannelse. Den nye skolelov er indrettet på at gøre eleverne til skabninger der skal konkurrere med hinanden. Den bygger ikke på dannelse, men på noget, han kalder for halvdannelse, og som han anser for at være samfundsundergravende, fordi den ødelægger forholdet mellem mennesker og er uden sans for kulturens dannende effekt. Siden Peter Kemps bog er udkommet, har den ført til en meget stor debat i skolens verden.  

 

MEDARBEJDER

Egon Clausen

PROGRAMSERIE

Gamle pædagoger