Hafnia 2

Udsendelse d.16. - 22.september 2023
Udsendelse d. 18. - 24. april. 2020

Det var længe en gåde, at der på Hotel Hafnia var to brande på samme tid, uden at de tilsyneladende havde nogen forbindelse med hinanden – den ene i et tekøkken og den anden på hovedtrappen. Forklaringen kom to år senere, da den endelige rapport om brandforløbet forelå i 1975 efter grundige undersøgelser af alle omstændigheder.

I den anden udsendelse om den dramatiske brand, sådan som den rent faktisk fandt sted, gennemgår journalisten Peter Skeel Hjorth det bygningskompleks, der udgjorde hotellet. Det var en ren brandfælde. Han tager lytterne med på en rundtur i hotellet, som det var på brandnatten, hvor han selv – iført brandvæsenets beskyttelsesudstyr – fulgte røgdykkerne under rednings- og slukningsarbejdet.

 

De øverste etager af hovedtrappen var helt udbrændt, ligesom elevatorskakten er brændt væk. Foto: Søren Weiss

Brandens spredning på 2. sal 

Plantegningen over 2. sal viser, hvordan brandrøg fra en brand i tekøkkenet
på 2. sal strømmer ud på hotelgangen og gennem den ud på hovedtrappen.
Her var paneler og træværk lakeret med en brandfarlig lak, der bidrog til en
"omvendt lavine" af glohed brandgas op gennem trappehuset.

Og så fortæller Peter Skeel Hjorth, hvordan røg fra en brand i et tekøkken på anden sal bredte sig til hovedtrappen og antændte paneler, lakerede med en brandfarlig lak. Det førte til en røggas-eksplosion, der forårsagede en voldsom brand i trappehusets øverste etager og kraftig røgspredning til hotelgangene.

Foto: Arkivfoto: Søren Weiss

PROGRAMSERIE

Hafnia