Hørelse: Test og tilpasning

Udsendelse d.9. - 15.december. 2023
Udsendelse d. 1. - 7. februar. 2020

Den klassiske høretest er en test, der måler høreniveau i hertz - høje og dybe toner og svingninger pr.sekund, der sendes ind i øret.

Men kunne man udvide høretesten, så den siger noget om hvordan og hvad den enkelte opfatter af tale, musik, støj - i det hele taget de hverdagslyde,som omgiver os?

Ph.d studerende Line Nim Lorentzen fortæller om sin forskning, der omfatter omtrent 2000 patienter med hørenedsættelse af forskellig grad. Spørgeskemaet kaldet SSQ12 - The Speech, Space and Qualities of Hearing Scale, stiller spørgsmål netop til den enkeltes lydopfattelse og skelne-evne. Spørgsmålene skal være valide og kan blive en fremtidig testmetode af den individuelle hørelse, når den skal kortlægges. Line Nim Lorentzen håber det kan blive et redskab til at forbedre den enkeltes hørelse med høreapparater .

Line Nim Lorentzens forskning hører under Bear projektet - se link herunder.

Line Nim Lorentzen, ph.d-studerende, cand.mag. i Audiologi med pædagogisk specialisering, SDU (foto Anne Eggen)

På høreklinikken i St. Kongensgade møder vi klinisk audiolog og tinnitus ekspert, Regitze Willemoës, der sammen med sin patient Ture Damhus arbejder sig grundigt igennem en tilpasning af 2 nye hørepropper til de nye høreapparater. De får snakket mange hverdagssituationer igennem under den 2. tilpasningen, der følges op af en 3.  Tilpasningen drejer sig om både lydniveau, skelneevne, musik, hverdagslyde og nogle af de muligheder, der kan bruges via mobil og fjernbetjening til musik og tale mv.
(Foto: ( Anne Eggen) Regitze Willemoës, klinisk audiolog og tinnitus ekspert og Ture Damhus, høreapparatbruger 


Der findes mange hjælpeprogrammer til høreapparater (foto :Høreforeningen)

Mere information:

Line Nim Lorentzen, ph.d-studerende, cand.mag. i Audiologi   

Regitze Willemoës, klinisk audiolog og tinnitusekspert

Bear projektet - better hearing rehabilitation     

Høreforeningen    

Sundhedsstyrelsens hjemmeside   information om vejen til høretest, tilbud og muligheder for bedre hørelse.

 

medvirkende:

Line Nim Lorentzen, ph.d-studerende, cand.mag. i Audiologi med pædagogisk specialisering, SDU

klinisk audiolog og tinnitus ekspert Regitze Willemoës

Ture Damhus høreapparatbruger.

tilrettelæggelse Anne Eggen

Serien er støttet af  

 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Hørelse