Hørelse - Cochlear Implant

Udsendelse d.25.november - 1.december. 2023
Udsendelse d.21. - 27.december. 2019

Ca. 260 børn og voksne får hvert år indopereret et avanceret høreapparat kaldet Cochlear Implant (CI) enten på begge øre eller et øre. Fra at være døv eller meget dårligt hørende og uden lydforståelse og lydkommunikation med omverdenen kan de opererede få mulighed for at opfatte lyd.

80% af de børn, der er født døve eller med minimal hørerest får alderssvarende sprog og taleforståelse inden skolestart stor succes, når de bliver trænet med AVT - auditiv verbal teori, en rehabiliteringsmetode som sundhedstyrelsen og socialstyrelsen anbefaler, fordi der er bevis for, at det  virker, når børnene har fået høreapparat,  CI-Implant eller benforankrede høreapparat eller hjernestammeimplantater. Men det 3 årige AVT program udløber i 2020 og så er der ikke midler til at genoptræne de ci-operede børn.

 

 

Lone Percy-Smith, phd  i audiologopædi og leder af forskningsenheden i  "Decibel",  landsforeningen for børn og unge med høretab træner mange  børn og hun påpeger at det er vigtigt, at rehabiliterigsmetoden er et fast landsdækkende tilbud til børn og unge, når de skal klare sig som almindelige samfundsborgere. Træningen af tale og sprogforståelsen er alfa og omega, og det er væsentligt at forældre, pædagoger og lærere har redskaber til at stimulere børnenes tale, forståelse og kommunikation.

 

 

 

I de ca. 20 år man har indopereret CI, er bevidstheden om sprog - og - lydstimulation  blevet  forbedret og forskning i rehabiliteringsmetoder, kirurgi, teknologisk udvikling og erfaring  med operationer er optimeret, fortæller Professor Per Cayé-Thomasen,.Øre.næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet.

 

 

En CI består af en udvendig og indvendig del. Den udvendige del består af en mikrofon, en tale processor og en sender. Lyden opfanges af mikrofonen og omdannes via taleprocessoren til digitale signaler, der føres til sendere, der igen viderefører lyden til den indvendige del. Den indvendige del er en modtager, indopereret under huden bag øret, en elektrode, der er indopereret i øresnegelen  Elektroden sender impulser til hørenerven, som fortolkes i hjernes hørecenter som lyd.

 

 

Foto:
Wiliam og hans mor Heidi: Anne Eggen FORSIDE
Professor Per Cayé-Thomasen : foto Dsohh.dk Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
Lone Percy-Smith, phd i audiologopædi, leder af forskningsenheden i  Decibel  landsforeningen for børn og unge med høretab : Anne Eggen
Cochlear Implant, tegning wikepedia.org
Mobiltelefon: Høreforenigen

 

Mere information: "Decibel" forening for børn og unge med høretab     

Høreforeningen    

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik       

House of Hearing    

Tilrettelæggelse: Anne Eggen

Serien er støttet af

 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Hørelse