4 franske komponister over for 4 danske komponister i 4 århundreder

1600-tallet:  Jean Baptiste Lully 1632-1687 - Dietrich Buxtehude 1637-1707

1700-tallet: Jean-Philippe Rameau 1683-1754 - Johann Adolph Scheibe 1708-1776

1800-tallet:  Hector Berlioz 1803-1869 - Christoph Ernst Friedrich Weyse 1784-1842

1900-tallet:  Francis Poulenc 1899-1963 - Svend S. Schultz 1913-1998

Det er vigtigt og interessant at sætte komponisterne over for hinanden to og to og følge musiklivet i de to lande i de forskellige perioder, finde fællestræk mellem komponistpersonlighederne og modtræk og hvordan musiklivet ændrer sig og udvikler sig igennem de 4 århundreder i de 2 lande.

Mange musikere og komponister igennem tiderne har været ansat og betalt af kirker og adelige, meget få har klaret sig selv. Mange er først blevet berømte efter deres død og andre, der var berømte mens de levede er blevet glemt med det – med rette eller urette. Det er altid interessant at følge musikernes vej frem til deres karriere og se, hvordan det hele er forløbet, og det er i den grad spændende at se, hvordan det klassiske musikliv i Europa og især i de to lande har udviklet sig gennem tiden, fra at det stort set kun foregik i paladserne og kirkerne henover hjemmene og det begyndende musikliv og til det strålende musikliv vi heldigvis har i dg. Og spændende at finde fællestræk og modsætninger mellem komponisterne og musiklivet og de forskellige vilkår de har haft og har arbejdet under.

Tilrettelæggelse: Kirsten Rønn

Serien er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond