Europavisioner

Visionen om et fredeligt Europa er en del af grundlaget for EU, og for nylig fik EU tildelt Nobels Fredspris. Eu har altså været en succes med hensyn til at fremme fred og demokrati, men står til gengæld i en massiv finanskrise, stor arbejdsløshed, især blandt de unge og manglende vækst. Igennem 6 udsendelser søger Jørgen Johansen at belyse visioner for EU.

Udsendelserne er støttet af EU-Nævnet.