Landmand uden jord

Dansk landbrug har undergået en stor omvæltning i de senere år. Antallet af heltidsbedrifter er reduceret fra 190.000 til ca. 8000, og det har været svært for mange at sige farvel til deres bedrift. Denne menneskelige side af historien er imidlertid meget ringe belyst. Den offentlige debat om dansk landbrug har i stor udstrækning handlet om lavbundsjorder, dyrevelfærd, CO2-afgifter og deslige, men der bor mennesker ude på landet, og det er dem, Egon Clausen interesserer sig for. Han vil give ordet til mennesker, der på krop og sjæl har gennemlevet en af de største omvæltninger i danmarkshistorien. Hvad siger de?
Serien er støttet af Landbrugets Kulturfond

 

 

 

Foto: Egon Clausen - Forlaget Læselyst