Året har 16 måneder

Da Henrik Nordbrandt i 1986 udgav digtsamlingen Håndens skælven i november kunne ingen forudse, at hans firelinjede digt om årets seksten måneder ville blive folkeeje. Årets tolv måneder er de velkendte, men den skrækkelige november repeteres fire gange.

Det er imidlertid en kendsgerning, at årets gang altid har haft stor betydning for Henrik Nordbrandt og påvirket ham både som menneske og som digter.  Året har 16 måneder bygger på en række samtaler mellem Henrik Nordbrandt og journalisten Jens Winther. De to har kendt hinanden i årevis, og med afsæt i hver enkelt måneds særkende kommer de ind på mange forskellige emner, fx ’lyset’, ’stedet’, ’slægtninge’, ’krig’, ’derfor blev jeg digter’. Grækenland og Tyrkiet tales der naturligvis også om, og om de allestedsnærværende spøgelser.   Bogen indeholder desuden digte fra Henrik Nordbrandts forfatterskab, enkelte nyskrevne, og i løbet af samtalerne går forfatteren ikke af vejen for at forholde sig til indholdet af sine digte. Digte og samtaler optræder som med- og modspil til hinanden; ofte illustrerer digtene samtalernes indhold. Til andre tider er det digtene, der sætter dagsordenen. Sammenhængen mellem digte og digterens opfattelse af verden omkring ham er drivkraften i Året har 16 måneder.   Nye læsere kan her få en indgang til Henrik Nordbrandts forfatterskab og Nordbrandt-kendere vil helt givet finde nye sammenhænge.   Bogen er illustreret med fotografier af Krass Clement.