Søfartens spor

I 4 udsendelser fortæller vi  om udvalgte sider af søfartens historie i Danmark. 
Det er historien om Newfoundland-skonnerterne, især "Bonnevista",  der  fragtede klipfisk fra Labrador til Spanien og vendte retur med salt.

I Svendborg og i det sydfynske øhav  var der stolte søfartstraditioner,  størstedelen af befolkningen var 100 % afhængige af skibsfart og værfter. Søfolkene og deres familier lagde i bogstaveligste forstand deres skæbner i hænderne på vind og vejr, for ingen kunne vide om søens folk kom hjem igen.  Kvinderne kunne risikere at miste hele eksistensgrundlaget . Vi hører bl.a. om to kvinder, der måtte begynde forfra.

I slutningen af det 19.årh og frem til 1925 udvandrede en halv million danskere til Amerika,  det svarer til 1/4 af den danske befolkning.  "s/s Norge " var en af de mange emigrantskibe, der sørgede for transporten til det forjættede land Amerika.

Søfartens spor afspejler de skiftende tiders udveksling af varer og ydelser, håb og drømme. 

Tilrettelæggelse Anne Eggen og Karl Johan Mikkelsen

Serien er støttet af