Av, min tand

Udsendelse d.13. - 19.november. 2021

Tandsundhed er alfa omega for vores helbred. WHO har fastslået at tandsundhed er afgørende for alle menneskers livskvalitet.

 

Den danske ngo TUG , Tandsundhed uden Grænser, arbejder i 3 udviklingslande Palæstina, Rwanda og Guatemala for at udbrede skoletandpleje. I verdens fattigste lande er kendskab til tandhygiejne og tandpleje ofte ukendt og kombineret med dårlig sukkerholdig kost, fordi det er billigere, er det den sikre vej til tandpine, skolefravær, og indlæringsproblemer.

 

 

Der ligger mange forberedelser forud, når den dentale mission, som det hedder, sender et hold tandsundhedsfaglige af sted. På græsrodsniveau er det opbygning af en primitiv klinik i en hal, nedlagt fabrik,moske eller i et klasserum, hvis man er heldig. Det er kontakt til forældre, skole og lokale myndigheder og på myndighedsniveau har TUG forhandlinger om at  få sundsheds -og- undervisningsministerier til at implementere gratis skoletandpleje og brugbare sundhedsmodeller.

I 2002 blev TUG stiftet af tandlægestuderede. I flere lande som Sverige, Frankrig, Spanien, Tyskland og USA, er der Tandlæger uden grænser, der hovedsaglig arbejder med akut tandlægearbejde. Sådan begyndte det osse i DK, men hurtig blev man klar over det var en dråbe i havet.

Det store seje træk i tandsundhedsarbejde krævede en anden struktur og et andet fokus, når det skulle være forebyggende og her med skoletandplejen i centrum.
I dag arbejder TUG  med bæredygtig tandsundhed . De danske frivillige er tandplejere, klinikassistenter, tandlæger og studerende, indenfor de 3 områder, samarbejder med lokale om den forebyggende tandsundhed. Lokale kolleger og oplært personale skal være i stand til at fortsætte indsatsen og gøre mundhygiejnen, sund kost, måske ligefrem dyrkning af grøntsager og tandbørstning til en udbredt viden og dagligt gøremål. Og det virker, det har flere resultater vist.
I Palæstina er der for mange tandlæger uden arbejde fordi folk ikke har råd til at gå til tandlægen . Her er det ofte en spørgsmål at få fat i de lokale tandlæger så de kan overtage det opfølgende arbejde og instruerer i at passe på tænderne. På den måde er tandlægerne også med  i det forebyggende arbejde. Det officielle tandlægearbejde har hidtil været at screene udvalgte årgange på skolerne og sende dem videre til behandling og der har ikke været fokus på forebyggelse. Da TUG begyndte deres projekter i Palæstina havde halvdelen af børnene tandpine, det har ændret sig. I dag er der i  Palæstina nedsat en national tandsundhedskomite for at skabe skoletandpleje i samarbejde med både tandlæger og ministerier.

I Rwanda fik man i 2010 en tandsundhedsstrategi hjulpet godt på vej af det danske TUG.
I Guatemala er arbejdet ved at starte op, ude i nogle fattige maja-landsbyer har stort set  ingen børn og forældre nogensinde set en tandlæge eller hørt om at børste tænder og så er det pinligt for dem at fortælle de har tandpine. Der er nu fundet samarbejdspartnere og udpeget nogle landsbyer og arbejdet vil begynde meget snart. Et stort og spændende arbejde venter.

To gange om året sender TUG de frivillige ud på de såkaldte dental missioner i hold, der er afsted en uge om vinteren og 2 uger om sommeren  så det passer med deres ferie, de betaler selv rejse, ophold og fly.
TUG er en udviklingsorganisation, støttet af frivillige, fonde og udenrigsministeriet.
Se flere informationer: TUG , her kan du også læse om hvordan du kan blive frivillig og støtte arbejdet.

Foto: Foto Lise Josefsen Hermann og Jjumba Martin

Medvirkende:                             
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                

Tandlæge, Karin Kornø Rasmussen og projektleder. Foto: TUG 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Louise Munch Thomsen.  Foto: TUG

 

MEDARBEJDER

Anne Eggen