Det europæiske hus II (8)

Udsendelse d. 28.marts - 3.april. 2020

I serien ’Det europæiske Hus’ har Ove Weiss to indslag: Den første kommentar handler om EUs 27 stats- og regeringschefer, som sammen med EU-kommissionen har besluttet at lukke EU’s ydre grænser for tredjelandes borgere. Det skete få dage efter, at Kommissionens formand selv havde fordømt 15 Schengenlandes lukning af deres nationale grænser. I den anden kommentar ser Ove Weiss på forberedelserne af EU’s syvårs budget, som har været under forberedelse siden 2018 og efter planen skal vedtages inden årets udgang. Men med corona-pandemien er der føjet endnu en ubekendt til de tre øvrige: Brexit, klimaindsatsen og omfanget af immigrationen. 

Serien er støttet af

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Det europæiske hus