Et homofilt liv 1

Udsendelse d.3. - 9. februar. 2024
Udsendelse d.6.-12.marts. 2021
Udsendelse d. 15. - 21. juni. 2019

I forbindelse med Dansk Folkemindesamlings arbejde med UNESCOs 2003 konvention om verdens immaterielle kulturarv har Dansk Folkemindesamling iværksat en række mindre projekter til dokumentation af dele af den immaterielle kulturarv i Danmark. Som en del af arbejdet med den danske foreningskultur har antropologen Ole Møller Markussen talt med en række informanter, der har eller har haft tilknytning til LGBTIQA+ foreninger i Danmark – altså foreninger for seksualitets- eller kønsrelaterede mindretal.
Programrækken ”Et Homofilt Liv” er blevet til som et sammenklip af flere interviews foretaget hen over vinteren 2018-19 med den homofile Doris Lillebil Pollas, der er født i 1924 og dermed er den ældste af bidragyderne til projektet. I programmerne fortæller Doris levende om livet som drengepige i Ringkøbing, som landvæsenselev ved de større proprietærgårde i Jylland, som homofil kvinde i København, og endelig som LGBT-foreningsmedlem og plejehjemssøgende på Silkeborgegnen.

Fotos: Privateje

MEDARBEJDER

Ole Møller Markussen