Europaprofilen: Efterår 2014 - 3

Velkommen, bienvenue, witamy! Sådan var titlen på Dansk Industris topmøde fornylig. Topmødet handlede især om udenlandsk arbejdskraft i Danmark og ifølge Dansk Industri kan debatten koges ned til følgende tre spørgsmål: Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft – kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping – strømmer udenlandsk arbejdskraft til Danmark?

Hør statsminister Helle Thorning-Schmidt, der var en af talerne på topmødet, om regeringens holdning til en af hovedhjørnestenene indenfor EU-samarbejdet - nemlig retten til fri bevægelighed, retten til at arbejde, studere, opholde sig i et hvilket som helst land indenfor fællesskabet uden at blive forskelsbehandlet, en af de mest omdiskuterede og kontroversielle rettigheder - som givetvis har medvirket til ved Europaparlamentsvalget tidligere på året at give nationalistiske og EU-skeptiske partier stærkere fodfæste i parlametet. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU, og i ti udsendelser tager EuropaProfilen arbejdskraftens fri bevægelighed til grundigt eftersyn. I 3. udgave af EuropaProfilen kan man også høre projektleder i Tænketanken Cevea Pil Berner Strandgård fortælle om EU som et mulighedernes landskab og Ove Weiss taler om den vanskelige internationale solidaritet.

Programmerne produceres med støtte fra Europa-Nævnet og redigeres af Anette Bruun Johansen, Ove Weiss og Jørgen Johansen.

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen