Europaprofilen: Asylbørnene i SR-skilsmissen

Udsendelse d. 16. - 22. juni. 2018

I årtier har asylcentre, indvandrer- og flygtningebørns vilkår, ghettoer, parallelsamfund og socialt belastede bolig­områ­der ligget øverst på den politiske dags­orden. 

Efter mange ugers medieopmærksomhed er Ombudsmanden nu gået ind i sagen om asylbørnenes vilkår i udrejsecenter Sjælsmark. Børnene mistrives, de føler sig ensomme og forladte. I en nylig undersøgelse, foretaget af Dansk Flygtningehjælp, hedder det, at børnene diskrimineres i strid med FNs børnekonvention . Ombudsmands-rapporten ventes offentliggjort efter sommerferien samtidig med, at Folketinget mødes til en ny politisk virkelighed efter Socialdemokratiets historiske brud med Radikale Venstre. I denne kommentar vurderer Ove Weiss, at en forbedring af børnenes vilkår i asylcentrene og en genindtræden i FNs kvoteordning for flygtninge kan blive de elementer, som forener en splittet centrum-venstre opposition i udlændingepolitikken.  Jørgen Johansen er vært.

EuropaProfilen produceres med støtte fra

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen