Europaprofilen: Flygtninge i arbejde

Udsendelse d. 17. - 23. februar. 2018

I marts for to år siden indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets to parter, Dansk Arbejdsgiverforening og LO, om at få flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Hvad ingen kunne vide dengang, blev aftalen afgørende for sammenbruddet i forhandlingerne i november-december sidste år om en kombination af skattelettelser og udlændingestramninger. 
Med udgangspunkt i aftalen orienterer Ove Weiss om de aktuelle bestræbelser på at få flere flygtninge overført fra passiv forsørgelse til beskæftigelse og selvforsørgelse. Det matcher godt med arbejdsgivernes efterlysning af mere arbejdskraft og med nye undersøgelser, som viser, at halvdelen af de nytilkomne er jobparate:

MEDARBEJDER

Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen