Filosofi: Foucault 1

Udsendelse d. 15. - 21. juli. 2023
Udsendelse d. 30.maj - 5.juni. 2015

Michel Foucault (1926-1984) er en af de største tænkere i det 20. århundrede. Hans tanker bredte sig hurtigt til et hav af uddannelser i Danmark. På trods af sin tidlige død, kan man i dag ikke tage en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse, uden at stifte bekendtskab med hans akademiske virke. Foucaults nomade-filosofi kom til udtryk gennem hans evindelige prøvelse og omarbejdelse af sine egne synspunkter. Foucault ville ikke fastholdes i en bestemt biografisk eller teoretisk bestemmelse, men søgte hele sit liv at udfordre og stille spørgsmålstegn ved det bestående. Foucault fandt stor inspiration i Friedrich Nietzsche og Martin Heideggers tanker og senere filosoffer som Judith Butler, Gilles Deleuze og Pierre Bourdieu står alle i stor gæld til Foucault.     
Dag Heede var en af de første til at gøre Foucaults tanker alment tilgængelige med udgivelsen af bogen Det Tomme Menneske. I det første af tre programmer fortæller han om magtens forskellige ansigter, forfatterskabet og hvordan individet bliver til i mødet med magten.      

MEDARBEJDERE

Lasse Nyeng Hemicke, Thor Eiken Mulvad

PROGRAMSERIE

Filosofi