Museer skaber viden: Glyptoteket

Udsendelse d. 11. - 17.april. 2020
Udsendelse d. 25.november - 1.december. 2017

Rayet hovedet

Forskning er en de forpligtelser som museer har udover de udstillinger, som man umiddelbart kan se som publikum. Samlingschef på Glyptoteket, Rune Frederiksen, fortæller om museets forskning, og hvordan formidlingen og forskningen er tænkt sammen.

Den hvide oldtid

Der er mange hvide statuer på Glyptoteket (eller Ny Carlsberg Glyptotek, hvis man skal have det fulde navn), men sådan har de ikke altid set ud, og det er et af de emner, som Glyptoteket har forsket i gennem en årrække. Selve det, at de har været bemalet, er noget, man har vidst i flere hundrede år. Rune Frederiksen fortæller om, hvorfor den viden ikke er blevet draget frem, og hvad det har haft af betydning for opfattelsen af oldtiden – eller hvordan opfattelsen af oldtiden har gjort, at man har foretrukket de hvide statuer (der så i virkeligheden ikke er hvide).

Formidling

Ny Carlsberg Glyptotek hører i bogstavelig forstand til de museer, der er en gave. En gave fra Carl Jacobsen, der overdrog sin samling af kunst til offentligheden, og byggede Ny Carlsberg Glyptotek. Det var penge fra Carlsbergbryggerierne, der muliggjorde donationen, og Ny Carlsbergfondet er stadig vigtig for at finansiere Glyptoteket. I bygningen er der brugt de bedste materialer og håndværkere for at skabe et rum, hvor man kan nyde skønheden. Men selv om der ikke er noget at udsætte på den æstetiske oplevelse, så er måden man lavede formidling på for 100 år siden anderledes end det, man forventer i dag, hvor Carl Jacobsens tanke om, at tingene skal tale for sig selv, ikke længere er tidssvarende. Derfor arbejder museet med en ny opstilling og en anderledes måde at formidle på. Udviklingen af formidlingen er også forskningsbaseret, som der bliver fortalt i udsendelsen.

Forskerne på museet

Den forskning der foregår på museet bliver både foretaget af fast- og projektansatte. De fastansatte har for en stor dels vedkommende en ph.d.-grad, og Rune Frederiksen argumenter for, hvorfor man skal sørge for, at de ansatte får en sådan grad. Han argumenter går ikke kun på museets behov, men også på forpligtelsen af at sikre medarbejdere på et usikkert arbejdsmarked.

Fondenes indflydelse

Uden bevillinger fra fonde vil museerne have svært ved at gennemføre store forskningsprojekter. I udsendelsen bliver der spurgt, hvordan fondenes strategi og ønsker præger udformningen af Glyptotekets forskningsprojekter.

Billlede, fotograf: Nr. 1, Festsalen (fotograf Kim Nilsson), nr. 2 Rayet hovedet, nr. 3 romerske skulptur (fotograf Kim Nilsson, nr. 4  Rune Frederiksen (fotograf Ana Cecilia Gonzale).

Medvirkende

Rune Frederiksen

Samlingschef på Ny Carlsberg Glyptotek Rune Frederiksen er mag.art. i klassisk arkæolog, og ph.d. på en afhandling om græske bymure. Han har bl.a. tidligere  været direktør for Det danske Institut i Athen.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden