Hvor går rejsen hen - og hvorfor?

Udsendelse d. 5. -11.juli - 2014

At det er liv at rejse - er så meget sagt - og det blive også sagt for ofte. Men så længe man flytter sig, er man i bevægelse - og så længe man bevæger sig, er man i live. Mange må rejse for at blive ved med at være det. Et essay af Frederik Dessau.

MEDARBEJDER

Frederik Dessau