Museer skaber viden: Jernalderhuse

Udsendelse d. 30.maj - 5.juni. 2020
Udsendelse d.2. - 8. februar. 2019

Når man står med en udgravning af et jernalderhus, vil man gerne kende til alderen på huset. Træet er forsvundet, så det man står med er markeringer af stolpehullerne, og de viser, hvordan huset har set ud. Men husene i jernalderen har lige som senere skiftet udseende gennem tiden, og det benytter museumsinspektør Linda Boye fra Kroppedal Museum til at lave en typologi, der kan bruges til at bestemme alderen på husene.

I udsendelsen fortæller Linda Boye om sit forskningsprojekt med jernalderhuse, der ikke bare kan være et nyttigt redskab i udgravningerne, men også kan give en større forståelse af udviklingen af bebyggelsen og det samfund, det var en del af.

Forskningsprojektet omfatter de østsjællandske huse, som er Kroppedal Museums ansvarsområde, og med en omfattende aktivitet med anlæggelse af infrastruktur, har der været en stor arkæologisk aktivitet med udgravning af huse. Det vil sige, at det var der ikke tidligere, hvor Nationalmuseets folk sagde: "Her er ikke noget at komme efter”. En udtalelse, der har vist sig at være meget forkert.

Billede øverst viser en udgravning af et hus fra jernalderen, og man kan se markeringer af stolpehullerne (Foto: Kroppedal Museum)
Akvarellen af Charlotte Clante viser udgravning af et hus, og hvordan huset kan have set ud. Man ser en gravemaskine, der i moderne arkæologi bruges til at fjerne det øverste jordlag, så man effektivt kommer ned til de jordlag, man er interesseret i at undersøge.

Medvirkende

Linda Boye mag.art. i forhistorisk arkæologi og indleverer i 2019 en ph.d.-afhandling som afslutning på et mangeårigt forskningsprojekt ”Den typologiske udvikling af østsjællandske huse fra førromersk til germansk jernalder - et værktøj til udredning af bosættelsesmønstre, bebyggelsesudvikling og ressourceområder”. Hun er museumsinspektør på Kroppedal Museum, hvor hun er forskningsansvarlig, og har gennem sine 25 år på museet skrevet en række bøger, der bl.a. handler om de rige grave fra romersk jernalder, som Kroppedal Museum har stået for udforskningen af. Hun har fra starten af sin karriere arbejdet med bebyggelseshistorie. I starten med arkæologen Eliza Fonnesbech-Sandberg (1950-2002), som man kan høre omtalt i udsendelsen, og senere alene.

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden