Kratluskertur ved Ribe

Udsendelse d. 6.-12.april 2013

Ved kommunalreformen blev Ribe kommune lagt sammen med Esbjerg, og dermed også naturfredningsforeningerne, men folkene i Ribe kender Ribe bedst, så derfor har man i Ribe lavet en undergruppe til Fredningsforeningen. Bodil Grue følger med gruppen på en "Kratluskertur" til vandløbene i området, for at undersøge om det såkaldte "bremmeregulativ" bliver overholdt. 

Udsendelsen er et genhør fra 2009

MEDARBEJDER

Bodil Grue