Kunstværkets tilblivelse

Udsendelse d.14.-20.april. 2018

Skitse til den sårede FiloktetMuseer kan give noget, som man ikke får gennem computerskærmen: Man kan opleve værkernes stoflighed og dermed sanse værkerne på en anden måde. Det kan give en større forståelse af et kunstværk, men skal man virkelig forstå det, må man se på, hvordan det er blevet til, mener Chris Fischer fra Statens Museum for Kunst. Han har lavet udstillingen ”Art in the Making” og skrevet bogen ”Kunstværkets tilblivelse,” hvor man kan følge den kunstneriske arbejdsproces, der kan starte med en tegning, der hurtigt bliver nedfældet for at fastholde kunstnerens tanker, og som kan indeholde konstruktioner, hvor figurerne bliver placeret. Gennem en række eksempler fortæller Chris Fischer om de teknikker, der benyttes, og meget af arbejdsprocessen er den samme uanset om vi taler om renæssancen eller nutidige kunstnere, men som kan være forskellig fra kunstner til kunstner.

Der er en række ydre forhold af historisk karakter, som bestemmer, hvad det er for udtryk kunstneren bruger. I udsendelsen fortæller Chris Fischer om uddannelsen, der tidligere var en mesterlære, der under Louis XIV blev afløst af den statskontrollerede uddannelse med en klar rækkefølge i, hvad man skulle lære, og med et klart formål med kunsten.

Museer hænger kunst på væggene, men den ophængning kan være langt fra kunstnerens idé. Måske hænger et billede alt for lavt selvom motivet ellers lægger op til en lav ophængning, og måske skal billeder hænge, så de følger lyset gennem dagen eller være et sofastykke, hvor man skal tage hensyn til, at sofaer ikke har samme højde som i dag. Chris Fischer giver eksempler på kunstværker, hvor man kan få en ekstra dimension med, når man kender til den ophængning, som kunstneren havde tænkt.

Øverst: Den sårede Filoktet malet af Nicolai Abildgaard. Næste billede skitse til maleriet. Begge: Statens Museum for Kunst.

Udstillingen ”Art in the Making” på Statens Museum for Kunst varer indtil en 6. maj 2018.

Chris Fischer (med bidrag af Jesper Svenningsen): Kunstværkets tilblivelse. Statens Museum for Kunst, København 2018. ISBN 978-87-7551-088-7. Bogen er både katalog for udstillingen og et selvstændigt værk. De billeder som Chris Fischer fortæller om i udsendelsen, kan man se i bogen.

Chris Fischer

Chris Fischer er leder af Forskningscenter for tegnekunst og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst. Han er mag.art. i kunsthistorie fra københavns universitet. Han er ekstern lektor i kunsthistorie ved Københavns Universitet, og har tidligere været videnskabelig medarbejder på Kunsthistorisches Institut, Firenze, konstitueret direktør på J.F.Willumsens Museum og overinspektør ved Den Kongelige Kobberstiksamling. Han forsker i dateringer og geografisk placering af ældre kunst, specifikt italiensk tegnekunst før 1800, med særlig interesse for at afdække den kunstneriske arbejdsproces, som den afspejler sig i forholdet mellem studie og færdigt billede.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden