Kurt Gödels ufuldstændighedssætninger 1

Udsendelse d.29.maj - 4.juni. 2021

Ufuldstændighedssætninger beskrives som huller i matematiske systemer. I 1930’erne beviste den unge Kurt Gödel, at ethvert matematisk system vil have et eller flere huller. Vi sender den første udsendelse om Kurt Gödels banebrydende teorier om huller i matematiske systemer. Er matematik et kunstigt spil uden forhold til virkeligheden eller findes de matematiske koncepter et sted derude?
Ivan Sæverud har tilrettelagt.