Europas idéhistoriske rødder : Menneskerettigheder

Udsendelse d. 23. - 29. december. 2023
Udsendelse d. 12. - 18. oktober. 2019
Udsendelse d.16. - 22. december. 2017

Ideen om menneskerettigheder trækker på forestillinger, som blev formet af stoicismen, kristendommen og naturrettens måde at tænke mennesket på.

Retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og respekt for privatlivets sfære og familielivet er grundlæggende rettigheder, som er med til at etablere grundlaget for, at mennesker i de europæiske lande sikres en fundamental sikkerhed i livet, som mennesker.

Med Verdenserklæringen, som blev vedtaget på FNs generalforsamling d. 10.12.1948, kom der en egentlig definition af menneskerettighederne.  

I dag stilles der spørgsmålstegn ved, om menneskerettighederne skaber uhensigtsmæssige bånd i forhold til de enkelte staters indenrigspolitiske anliggender, særligt i forhold til spørgsmålet om indvandring i de europæiske lande.

Men hvad indeholder rettighederne egentlig? Og hvad har rettighederne af betydning for det enkelte menneskes liv? 

I programmet medvirker professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet, chefredaktør og viceinstitutleder Sune Lægaard fra RUC og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

Musikken i udsendelsen er Nick Cave and the Bad Seeds med introen til nummeret ”We No Who U R” fra albummet Push the Sky Away fra 2013. 

Serien støttes af: 

        

MEDARBEJDERE

Claus Bo Bjerglund Andersen, Lasse Nyeng Hemicke, Thor Eiken Mulvad

PROGRAMSERIE

Europas idéhistoriske rødder