Munkeliv og munkemagt 2

Udsendelse d.1. - 7.oktober. 2022
Udsendelse d.7. -13. november. 2020

Med kristendommens udbredelse vokser de europæiske munkeordner med Benediktinerne i år 529, som den første orden, hvor munkene bor sammen i klostre. Før den tid havde munkene ofte været eneboere. En af de 7 romersk- katolske ordner var Cistercienserordenen, der blev grundlagt 1098 i Frankrig i Cîteaux, den udsprang fra benediktinerne og det er cistercienserne i Esrum kloster, du kan høre om i de 2 podcast "Munkeliv og munkemagt" fra grundlæggelsen i 1151 til reformationen i 1536.

Cistercienserklostret i Esrum Kloster i Nordsjælland blev indviet i 1151 på jord givet af ærkebiskop Eskil i Lund. En gang var det et gigantisk bygningskompleks med klosterkirke og kæmpe jordbesiddelser, i dag er der kun 1/10 af bygningerne tilbage. Munkeordenen koncentrerede sig om det indre liv, bøn og arbejde og havde ikke særlig meget kontakt til de omgivende landsbyer.

Munkene kom fra herremandsfamilier og det betød store og mange donationer fra stormænd, der i middelalderen gerne ville stå sig godt med gud og det kunne klostrene sørge for, for de var jo nærmest. Det var også godt med aflad, hvis man skulle have slået nogen ihjel og eller været utro. Foruden nærheden til gud spillede rigdom og magt også en stor rolle for klostrets eksistens. De indflydelsesrige slægter og skiftende konger kæmpede ustandselig om magten  og her kunne et cistercienserkloster foruden religiøs tilgivelse mod aflad, i form af jord og andre værdier, udlåne penge. Der blev rejst meget mellem ordenens klostre og de lå tæt i Europa - mere end 350 klostre i storhedstiden - viden og information strømmende gennem de rejsende abbeder, munke og pilgrimme.

 

Blev man optaget i klostret som kormunk, betød det at man ikke måtte eje noget, man skulle være lydig overfor abbeden, der var nærmest gud og man skulle leve i kyskhed,  altså i cølibat. Døgnets opdeling i 8 tidebønner, betød at kormunkene ikke kunne arbejde koncntreret, bønnen skulle passes. Derfor blev de såkaldte lægbrødre tilknyttet. De havde ikke aflagt munkeløftet om kyskhed,  lydighed og fattigdom og skulle derfor ikke bede så meget og kunne tage sig af det praktiske arbejde i klostret, ofte var de knap så rige herremandssønner.

Vil du høre og ikke mindst opleve mere kan du gå ind på  Esrum Kloster og Møllegård og finde mere historie og masser af begivenheder, der foregår på Esrum Kloster og Møllegård op til jul.
Du kan flere oplysninger om de 5 katolske ordner  Kristendom.dk eller vil du vide mere om klostervæsnet  i  Danmark kan du se her:  Lex.dk, Danmarkshistorien   

Det er historiker Tine Klitgaard Danielsen fra Esrum Kloster, der også har ansvar for udstillinger og events, der fortæller til Anne Eggen, der har tilrettelagt. Den gregorianske korsang  og tidebønnerne bliver fremført af munkene i Stift-Heiligenkreuz, Østrig.

Link til første podcast om Munkeliv og munkemagt

 

Fotos: Anne Eggen og Esrum.dk

MEDARBEJDER

Anne Eggen