Museum Sydøstdanmark

Udsendelse d.27.maj - 2.juni. 2017

Museum Sydøstdanmark er som så mange andre museer et resultat af en sammenlægning af en række museer. I udsendelsen fortæller museets direktør Keld Møller Hansen om museet med de forskellige afdelinger, og hvordan det er kommet til at se ud som det gør, og den sammenhæng, der er til museumsloven. Han kommer også ind på styringen af museerne og den indbyrdes koordinering.

Statsanerkendte museer har en pligt til forskning, og man kan i udsendelsen høre om, hvordan forskningsområderne bliver valgt, og hvad begrebet profilforsker dækker over hos Museum Sydøstdanmark. Profilforsker er nemlig ikke kun et spørgsmål om at levere forskning men også en særlig form for forskningsformidling.

Der er fordele og ulemper ved centraliseringen af museerne, og mens Keld Møller Hansen mener, at der er flest fordele, så kommer han ind på en vanskelig problemstilling i forhold til museernes lokale tilknytning, og de museumsforeninger, der har stiftet de oprindelige museer.

Keld Møller Hansen

Keld Møller Hansen er administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark. Han er mag.art. i europæisk forhistorisk arkæologi. Han har tidligere været direktør Museerne Vordingborg/Danmarks Borgcenter og museumsinspektør på Sydsjællands Museum.

Billede øverst: Køge Museum, der var et af museerne, der blev slået sammen til Museum Sydøstdanmark.

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden