Radio Norden. Nordnyt uge 34 2012

Nordnyt kigger i denne uge på, hvordan vi i de nordiske lande kan blive enige om et fælles forbud mod alkohol og tobak i reklamer. Formand for Velfærdsudvalget Siv Friðleifsdóttir mener det vil være en effektiv måde at forebygge og reducere de skadelige virkninger af alkohol. FN’s fødevareorganisation, FAO, roser de nordiske landes globale indsats for fødevaresikkerheden. Dette sker bl.a. på baggrund af de nordiske landes vision om at integrere fiskeriet og skovbrugssektoren med de andre primærerhverv for at opnå global fødevaresikkerhed. Nordnyt ser også på den Svenske retssag vedrørende Thomas Quick, som tilstod flere mord, han aldrig havde begået. 

PROGRAMSERIE

RadioNorden