Radio Norden: Nordnyt uge 37 2012

Ugens første indslag handler om klima og det nordiske samarbejde omkring energiresurser og forsyningssikkerheden af energi i de nordiske lande. Fossile brændstoffer er ikke en uudtømmelig kilde til energi og derfor må der hele tiden tænkes fremad, bæredygtigt og innovativt. Her tænkes i særlig grad på udnyttelse af vedvarende energikilder som vand, vind, bioenergi og jordvarme.

Nordnyt introducere også to festivaler. Først Golden Days' festival i København som har fokus på 1950'erne. Et årti som både bar præg af den kolde krig og knaphed, men også visionære tanker om velfærd og ny teknologi. Festivalen byder på koncerter, debatter, arkitekturvandringer og meget mere. Den finder sted 7 - 23 septmber i København og hovedstadsregionen. Læs mere her. Den anden festival vi skal høre om er kulturfestivalen TING i Helsinki. Her kan man opleve diverse former for scenekunst for alle aldersgrupper, trubadursang, samt nordiske film og dokumentare. Festivalen forgår fra den 25.10 - 04.12 i Helsinki. Læs mere her.

Til efteråret afholder fondet for dansk-norsk samarbejde, en møderække omhandlende demokratiets møde med politiske ektremister og poltisk motiveret vold. Det første møde foregår den 10.09 kl 20 - 22 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.

 

PROGRAMSERIE

RadioNorden