Novelle: Pesten i Bergamo

Udsendelse d. 23. - 29. november. 2019

’Der var Gammel-Bergamo oppe paa Toppen af et lavt Bjærg, i Hegn bag Mure og Porte, og der var det nye Bergamo nede ved Bjærgets Fod, aabent for alle Vinde. En Dag brød Pesten ud dernede i den nye By og greb frygteligt om sig; der døde en Mængde Mennesker og de andre flygtede bort udover Sletten, ad alle Verdens fire Hjørner til. Og Borgerne i Gammel-Bergamo stak Ild paa den forladte By for at rense Luften, men det hjalp ikke, de begyndte ogsaa at dø oppe hos dem, først en om Dagen, saa fem, saa ti og saa en Snes, og da det var paa sit Højeste mange fler endnu. Og de kunde ikke flygte saadan som de i den nye By havde gjort’. Karsten Pharao læser JP Jacobsens malerisk beskrivende novelle fra 1881 ’Pesten i Bergamo’.

Foto: denstoredanske.dk

Sendt første gang 18-24/01 2009

MEDARBEJDER

Karsten Pharao