Radio Norden: Alkohol i Norge

Udsendelse d.25. - 31. maj. 2019

Karsten Pharao har ringet til Ingeborg Rossow, som er forsker ved SIRU, Statens Institut for Rusmiddelforskning, i Norge. Hun fortæller om baggrunden for de norske restriktioner for salg og konsumption af alkohol. Forbruget af alkohol er stigende i Norge, ligesom i de andre nordiske lande, og sandsynligvis af samme grund: den stigende købekraft, som betyder stigende forbrug inden for alle områder. Men de norske alkoholregler har – ligesom i Sverige, Finland og Island – en baggrund i en særlig alkoholkultur, hvor man drikker hårdt for at blive meget beruset. Når Danmark som det eneste nordiske land har mere liberale alkoholregler skyldes det måske bl.a., at man her ikke i samme omfang drikker for at blive berusede, men i lighed med de sydeuropæiske lande drikker mere for nydelsen. Om der er tale om kulturelle vaner, som gennem længere tid kan ændres gennem tættere kendskab til andre måder at drikke på i de sydlige turistlande, må tiden vise.
I Norge – ligesom i Sverige – er det først og fremmest de ældre, der står for den øgede alkoholkonsumption – og kvinderne haler stærkt ind på mændene. Men ligesom i Sverige har de unges alkoholforbrug været en smule dalende i de senere år.

MEDARBEJDER

Karsten Pharao

PROGRAMSERIE

RadioNorden